KRITÉRIA HODNOCENÍ


HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ ČLENŮ

Při hodnocení fotografií se uplatňují tři základní hlediska:

1. Technické zpracování snímku - při hodnocení se přihlíží k technické kvalitě snímku, čistotě snímku. To mimo jiné znamená absence nechtěných artefaktů, pasterizace, rušivého šumu, nechtěné a rušivé neostrosti. Zvládnutí kontrastu, barevného podání, pro daný snímek dostatečného rozlišení.

2. Kompoziční zvládnutí námětu - řešení plochy fotografie, umístění hlavního motivu, volba výřezu, výtvarný účin fotografie.

3. Obsah a myšlenka snímku - srozumitelnost x jinotaj, obsah zakomponovaný x nahodilý, aktuálnost x nadčasovost, pohotovost, obtížnost záběru, výjimečnost situace, neotřelost námětu.

CHARAKTERISTIKA SNÍMKŮ URČITÉ BODOVÉ HODNOTY (ORIENTAČNĚ)

0 - fotografie zcela nevhodná pro účast v soutěži

1 - podprůměrná práce, obsahově i technicky

2 - běžná amatérská práce, fotografie s menšími technickými vadami

3 - vyhovující fotografie, ale bez výraznějšího nápadu

4 - dobrý snímek, slušný průměr

5 - více než dobrý snímek

6 - velmi dobrý snímek, výrazně vybočuje z průměru

7 - výborná fotografie, nová námětem či technickým zpracováním

8 - vysoce nadprůměrná hodnota snímku, obsahem, kompozicí i technikou

9 - vynikající sugestivní snímek, na jehož obsah se dlouho nezapomíná

10 - excelentní snímek, významný pro českou fotografii