HODNOCENÍ

ÚSPĚŠNÉ FOTOGRAFIE ČLENŮ KLUBU 

fotografie k hodnocení květen 2024  - do 24.6. včetně

fotografie duben 2024

fotografie březen 2024

fotografie únor 2024

fotografie leden 2024

fotografie prosinec 2023

fotografie listopad 2023

fotografie říjen 2023

fotografie září 2023

fotografie srpen 2023

fotografie červenec 2023

fotografie červen 2023

fotografie květen 2023

duben 2023

březen 2023

únor 2023

leden 2023

prosinec 2022

listopad 2022

říjen 2022

září 2022

srpen 2022

červenec 2022

červen 2022

květen 2022

duben 2022

březen 2022

únor 2022

leden 2022

prosinec 2021

listopad 2021

říjen 2021

září 2021

srpen 2021

červenec 2021

červen 2021 

květen 2021

duben 2021

březen 2021

únor 2021

leden 2021