HISTORIE KLUBU

Přelom 19. a 20. století znamenal ve vývoji fotografie její rozšíření do zájmové sféry mezi fotografy amatéry a to se také projevilo i ve spolkovém hnutí tehdejší doby.

Už v roce 1908 vzniká Klub fotografů amatérů na Královských Vinohradech a stává se tak druhým fotoklubem v českých zemích Rakousko – Uherska, posléze i druhým nejstarším v Československu. V současné době se k tradici tohoto klubu hlásí i dnešní Klub fotografů amatérů Praha. V roce 2023 si připomínáme 115. výročí vzniku svého předchůdce.

V průběhu let bylo členy klubu mnoho významných osobností amatérské i profesionální fotografie, například Jan Zych, Přemysl Koblic, Jiří Jeníček, Jar. Fabinger, Jar. Funke, a.j., čestnými členy Josef Sudek a Karel Plicka.

……………………….

V devadesátých letech 20. století a na počátku 21. století došlo k individualizaci fotografie a fotografů. Není žádná prestižní škola, která by určovala směr fotografie a elity tak spějí ke svému historickému konci. Zájmové spolky a kluby jsou menší, svobodnější a některé i akčnější.

Klub fotografů amatérů Praha je dnes skupinou 20 -ti členů, fotografujících široké spektrum žánrů a kategorií. Street foto, portréty, umělecké foto, krajiny, přírodu, architekturu, reportáže. Hledáme a občas i nalézáme nové pohledy na fotografii a skrze fotografii na svět a na život.

STRUČNÁ HISTORIE KLUBU V DATECH 

(převzato z knihy Michaela Hrubá, kol.: DOBRÉ SVĚTLO)