HISTORIE KLUBU

Klub KFA Praha vzniknul v roce 1994. Ideově navazuje na Klub fotografů amatérů na Královských Vinohradech, který vznikl v roce 1908. 

Na počátku 21. století vedla rozvíjející se postmoderna k individualizaci fotografie a fotografů. Není žádná prestižní škola, která by určovala směr fotografie a elity spějí ke svému historickému konci. Zájmové spolky a kluby jsou menší, svobodnější a některé i akčnější. Klub fotografů amatérů Praha je dnes skupinou 15 členů, fotografujících široké spektrum žánrů a kategorií. Street foto, portréty, umělecké foto, krajiny, přírodu, architekturu, reportáže. Hledáme a občas i nalézáme nové pohledy na fotografii a skrze fotografii na svět a na život.