Klub fotografů amatérů Praha, z.s.

S rokem vzniku 1908 jsme druhým fotoklubem v českých zemích tehdejšího Rakouska - Uherska, a posléze i  druhým  nejstarším fotoklubem  v Československu, od  roku  1993  v České republice.


fotografie školního roku 2018/2019          fotografie školního roku 2019/2020